By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Manage cookies

Vattenfall

Introducere Vattenfalls topledelse for deres kunder

Hvad

Executive salgstrænings-workshop

Hvem

Vattenfall

Hvor

Sweden

Case beskrivelse

Vattenfall er et af Europas største energiselskaber. De er 100 % ejet af den svenske stat. Organisationen leverer el, varme og gas og står selv for hele værdikæden fra produktion til distribution. Field marketing-workshop med Vattenfalls topledelse for at styrke implementeringen af deres nye virksomhedsstrategi med fokus på customer centricity. Storm faciliterede workshoppen, som startede med en teoretisk gennemgang af salgsteknikker, kommunikation og coaching. Derefter blev ledernes evner for salg og kundeservice sat på en prøve i en praktisk øvelse, hvor de skulle interagere med rigtige kunder i Mall of Scandinavia.

Vi ønsker at vores medarbejdere har større fokus på kunderne, og det betyder naturligvis, at vi skal ’walk the talk’. Det var vores motivation bag dette unikke ledelsesevent, hvor vi lærte mere om vores eget produkt og desuden om, hvad vi kan tilbyde vores kunder

Linn Rejström

Director of Business Intelligence

Storm Group

Skal vi hjælpe dig?