By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Manage cookies

Greenpeace

En grønnere fremtid for vores klode

Hvad

Direct Marketing kampagne

Hvem

Greenpeace

Hvor

Danmark

Case beskrivelse

Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i over 50 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme. Der er mange aspekter i at medvirke til en mere bæredygtig fremtid, og vores klient, Greenpeace bidrager hertil på rigtig mange måder med deres projekter rundt omkring i hele verden. Hver en donation betyder, at du hjælper Greenpeace med at opretholde en bæredygtig fremtid fra alt til at beskytte dyrelivet, vores hav og vores klima.

Storm kan virkelig deres metier! De arbejder meget professionelt, og jeg er imponeret over, hvor hurtigt de forstod os og var i fuld operation.

Karin Petersen

Danish Fundraising Manager

Storm Group

Skal vi hjælpe dig?