By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Manage cookies

Børns Vilkår

Lad os stoppe svigt sammen

Hvad

Direct Marketing

Hvem

Børns Vilkår

Hvor

Danmark

Case beskrivelse

Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes – hverken af deres nærmeste voksne eller af samfundet. En vigtig del af arbejdet hos Børns Vilkår er deres gratis og anonym rådgivning til børn og unge i Danmark – døgnet rundt – på både BørneTelefonen og Hørt. BørneTelefonen og Hørt er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte. Alle, der støtter Børns Vilkår med et frivillig bidrag, er med til at sikre, at organisationen kan hjælpe endnu flere svigtede børn, der ikke har andre at tale med.

Storm Group

Skal vi hjælpe dig?