By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Manage cookies

Scanlines

Smil og loyalitet på åbent hav med Scandlines

Hvad

Kundeservice og -commitment

Hvem

Scanlines

Hvor

Danmark/Tyskland

Case beskrivelse

Danskerne elsker at rejse. Særligt i sommermånederne benytter vi bilen og færgerne flittigt, hvilket gav Scandlines blod på tanden for at øge antallet af medlemmer i deres loyalitetsprogram i sommerferiens højsæson. Storm Group blev engagereret som dialogpartner, og ombord færgerne under sejladsen sørgede vi for en attraktiv introduktion som medlem af SMILE. Kampagnen forløb i juni 2017 og skaffede lige knap 5,000 nye medlemmer.

Storm Group

Skal vi hjælpe dig?